Hua Dou Da Zhan

 
 

花都大戰千機寶典版 -永恆傳說

Code

Price

千機 花都大戰 新手包
* 50點開卡賬號, 最新V2.0永恒傳説遊戲光碟

HD01

RM14.00

花都大戰千機寶典版
* 150點開卡賬號, 月費卡一張,
* 最新V2.0永恒傳説遊戲光碟,
* 新手願望石:新手恩物, 持願望石向願望之石
  祈禱, 可得25等級或80等級裝備一套,
* 可愛夏日頭飾,裝備換獎卷飾兔女郎頭飾,
* 夏日貓女郎頭飾,中國俠客草帽其中一款

HD02

RM52.00

永恆傳說 150 Points Reload Card

HD03

RM19.00

永恆傳說 300 Points Reload Card

HD04

RM34.00

* 300 points monthly unlimited, 5 points for 1 hour.